Багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал болно.

Post date: Apr 01, 2016 6:10:21 AM

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал”-ын удирдамж

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нарын сургалт, судалгааны ажлыг дэмжих, нийтэд сурталчлах, хичээлийн үр өгөөжийг сайжруулах боломжийг эрэлхийлэх, багш хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд тус хурлын зорилго оршино. “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нар, хуралд оролцохыг хүссэн их дээд сургуулийн Чиглэл: “Хичээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх нь” 2016. 04.13-18-ны хооронд

  • Судалгааны ажлын боловсруулалт

  • Онолын ба практик ач холбогдол

  • Эшлэл, номзүйг тус сургуульд баримталж буй стандартын дагуу хэрэглэсэн байх зэргийг үндэслэн шалгаруулна.

  • Илтгэлийг times new roman фондоор, үсгийн хэмжээ 11, мөр хоорондын зай 1.5

  • Илтгэлийг 4.13-ны дотор багш Г.Даваажаргалд цаасаар болон файлаар (davaajargal@3erdene.edu.mn) хүлээлгэн өгнө. Жич: Хугацаа хоцорсон илтгэлийг хүлээн авахгүй болохыг хариуцлагатайгаар мэдэгдье.

I шат: 04.13-нд Эрдэм шинжилгээний хуралд оролцохоор ирүүлсэн илтгэлүүдийг комисс уншин шалгаруулна.

II шат: 04.18-нд Нэгдүгээр шатнаас шалгарсан илтгэлүүдийг хэлэлцүүлж

  • I байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

  • II байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

  • III байр 1, өргөмжлөл, мөнгөн шагнал

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн Эрдмийн Зөвлөл

2016.03.31