"Гурван-Эрдэнэ" БДС-ийн багш нарын "Нээлттэй семинар" 2016.01.09-ний бямба гарагт 10 цагаас эхлэх тул сонирхсон хүмүүсийг хүрэлцэн ирэхийг урья.

Post date: Jan 04, 2016 9:10:9 AM

Батлав................... Эрдмийн зөвлөлийн дарга Ч.Жачин (Ph.D)

“Багш нарын нээлттэй семинар”-ын хөтөлбөр

2016.01.09