" ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ОНОЛ, АРГАЗҮЙН ҮНДСЭН АСУУДЛУУД" сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал

Post date: Mar 15, 2016 5:1:52 AM

" ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ОНОЛ, АРГАЗҮЙН ҮНДСЭН АСУУДЛУУД" СЭДЭВТ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ ЗАРЛАЖ БАЙНА.Санаачлагч: Дээд Боловсрол Судлалын Монголын Нийгэмлэг

Хамтран зохион байгуулагч: БСШУЯ-ны Дээд боловсролын хэлтэс

Монголын Их, Дээд Сургуулиудын Консорциум,

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Зорилго

Сургалтын тогтолцооны харилцан үйлчлэлийг хангаж, түүний зорилтыг хэрэгжүүлэн, чанарын хувиргалтанд хүргэх үндсэн хүчин зүйл нь сургалтын технологи бөгөөд, сурах үйл явц нь танин мэдэхүйн онцгой хэлбэр юм. Иймээс сургалт нь хүмүүнээс байгалийн үзэгдэл, юмсыг танин мэддэг сэтгэц, физиологийн дотоод нарийн үйл явц, түүний зүй тогтол, тэдгээрт тулгуурласан онол, баримтлал, зарчмуудадаар дамжин амжилтанд хүрэх үндэстэй юм. Энэ үүднээс сургалтын онол, үзэл баримтлал, зарчмын тулгуур асуудлыг дээд боловсролын сургалтанд хэрэгжүүлэх онол, аргазүйн асуудлуудыг нэгтгэн дүгнэх, ололт, арга туршлагыг нийтийн хүртээл болгох

СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ХУРЛЫН ЗАР Б‎(1)‎.docx