Магистрын сургалтанд элсэлт авч байна.

Post date: Oct 10, 2017 2:44:0 AM

2017-2018 оны хичээлийн жилд манай сургууль дараах чиглэлээр магистрын сургалтандаа элсэлт авч байна.

- Боловсрол судлал

- Монгол хэл-Уран зохиол боловсрол

Төлбөр: 2 150 000

Хугацаа: 1.5 жил

Хөнгөлөлт: Төгсөгчиддөө сургалтын төлбөрөөс 10 хувь хөнгөлнө.