“Түүх нийгэм” судлалын багш мэргэжлийг сурталчлах долоо хоногийн ажил зохион байгуулагдаж байна.

Post date: Nov 23, 2016 8:43:17 AM

“Түүх нийгэм” судлалын багш мэргэжлийг сурталчлах долоо хоногийн хүрээнд хийх ажлын төлөвлөгөө

Зохион байгуулах комисс