Хөрвөх сургалт эхэллээ.

Post date: Dec 03, 2015 9:40:0 AM

    • 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХӨРВӨХ СУРГАЛТЫН ХИЧЭЭЛ ЭХЛЭХ ХУГАЦААӨМНӨХ ЖИЛ ЭЛССЭН ЭЛСЭГЧДИЙН ХИЧЭЭЛ 12 САРЫН 1-ЭЭС ЭХЭЛНЭ.

    • 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ЭЛССЭН ЭЛСЭГЧ 12 САРЫН 07-ООС ЭХЭЛНЭ.

СУРГАЛТЫН АЛБА