2015-2016 оны хичээлийн жилийн сурагчдын амралтын хуваарь

Post date: Oct 19, 2015 5:50:8 AM

I улирлын амралт

/Хот, хөдөө ижил/

I, II анги: 10/27-11/09 - 2 долоо хоног

III-XII анги: 11/03 - 11/09 - 1 долоо хоног

II улирлын амралт

/Улаанбаатар/

I-V анги: 12/22 - 01/25 - 5 долоо хоног

VI-IX анги: 01/05 - 01/25 - 3 долоо хоног

X-XII анги: 01/12 - 01/25 - 2 долоо хоног

/Орон нутаг/

I-V анги: 01/12 - 02/01 - 3 долоо хоног

VI-IX анги: 01/12 - 01/25 - 2 долоо хоног

X-XII анги: 01/12 - 01/18 - 1 долоо хоног

III улирлын амралт

/Улаанбаатар/

I-XII анги: 3/29 - 4/04 - 1 долоо хоног

/Орон нутаг/

I-V анги: 03/23 - 04/12 - 3 долоо хоног

VI-IX анги: 03/23 - 04/04 - 2 долоо хоног

X-XII анги: 03/16 - 03/29 - 2 долоо хоног

IV улирлын амралт /Хот, хөдөө ижил/

I-XII анги: 6/07