“БИЧИХҮЙ БҮТЭЭХҮЙ”

Post date: Dec 10, 2015 6:46:42 AM

НОМЫН НЭР: “БИЧИХҮЙ БҮТЭЭХҮЙ” Тус ном нь “найруулан бичихүй, эсээ бичихүй, зөв бичихүй” гэсэн үндсэн гурван бүлэгтэй.

Онол дадлагыг хослуулсан агуулгатай ба бүрэн судалсанаар:

· Найруулгын алдаагүй бичих чадвар

· Найруулгын дөрвөн хэв маягаар зохиож найруулах чадвар

· Эсээний гол санаа тайлбарлах чадвар

· Эсээ бичих чадвар

· Зөв бичих дүрмийн алдаагүй бичих чадвар зэрэг чадваруудыг эзэмшинэ.

Их дээд сургуулийн оюутан, монгол хэл уран зохиолын багш нар, сурагчид, алдаагүй бичиж сурахыг хүссэн хүмүүст зориулав.

УБ, 2013

Хуудас: 156

Үнэ: 6000

ЗОХИОГЧ: Ч.ЖАЧИН, Г.ДАВААЖАРГАЛ