Боловсрол судлалын судалгааны ажлын арга техник

Post date: Jan 06, 2016 9:34:0 AM

ЗОХИОГЧ: С.БАТХУЯГ, Б.ТӨРТОГТОХ, Н.ЦОГЗОЛМАА

НОМЫН НЭР: БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН АРГА ТЕХНИК

“Боловсрол судлалын судалгааны ажлын арга техник” хэмээх энэхүү бүтээл нь боловсрол судлалын шинжлэх ухааны мөн чанар, онцлог судалгааны ажлын ерөнхий арга барил (судалгааны үе шатууд), судалгааны аргуудын үүрэг зорилго, онцлогийг тодруулахын зэрэгцээ тодорхой аргыг хэрэглэх арга зүйг хэрхэн боловсруулах аргачлалыг дэлгэрэнгүй авч үзжээ. Мөн эрдэм шинжилгээний бүтээл түүний төрөл, бүтээл дээр ажиллах онцлог, туурвих арга барил хийгээд судлаачийн ёс зүй, бүтээлд хандах хандлагын талаар өгүүлжээ. Энэ ном нь багш, залуу судлаачдад судалгааныхаа ажлыг шинжлэх

ухааны үндэстэй боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд арга зүйн дэмжлэг болох юм.

УБ, 2015

Хуудас: 277

Үнэ: 15000