ЗӨВ БИЧИХҮЙ

Post date: Dec 10, 2015 6:40:15 AM

Үнэ: 4000

ЗОХИОГЧ: Г.БУЯНТОГТОХ, Б.ХУРЦТУЯА

НОМЫН ГАРЧИГ: ЗӨВ БИЧИХҮЙ

“Зөв бичихүй” гарын авлагыг хэл бичгийн тэнхмийн багш Г.Буянтогтох, Б.Хурцтуяа нар 2012 онд зохиосон бөгөөд 2013 онд дахин хэвлүүлсэн. Уг ном нь 1 бүлэгтээ зөв бичгийн дүрмүүдийг нэгтгэн тайлбарласан дасгал, даалгавруудтай, 2 бүлэгтээ журамласан үгсийг дүрмийн дагуу багцлан бүлэглэж бичсэн, хавсралт хэсэгт нэрийн болон үйлийн нөхцөлүүдийг оруулж оюутан, сурагчид бие даан ажиллахад зориулсан юм.

УБ, 2014

Хуудас: 96