СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ҮНДЭС

Post date: Jan 05, 2016 2:42:33 AM

Үнэ:6000

“Сэтгэл судлалын үндэс” хичээл нь багш мэргэжлийн ангид суралцаж буй оюутнуудад тухайн шинжлэх ухааны онол, хэрэглээний үндсэн мэдлэг олгох, хүүхдийн сэтгэцийн дотоод ертөнцийг танин мэдэх, сэтгэцийн хөгжлийн онцлогийг судлан тодорхойлох, тэдэнтэй ажиллах арга барилыг эзэмших чадвартай болгох зорилготой мэргэжлийн суурь хичээл юм.“Сэтгэл судлалын үндэс” энэхүү гарын авлага нь 3 бүлэг, 12 зүйлээс бүрдэх бөгөөд сэтгэл судлалын ухааны үндсэн ойлголт, үзэл баримтлал, хүүхдийг судлах судалгааны арга, баримтлах зарчим, хүүхдийн сэтгэцийн хөгжлийн мөн чанар, зүй тогтол, сэтгэцийн хөгжлийн хувийн онцлог зэрэг тулгуур ойлголтыг өгөхөөс гадна оюутан бие даан ажиллан мэдлэгээ бататгах 170 тестийг багтаасан болно.УБ, 2016

Хуудас:124

ЗОХИОГЧ: Ч.ОДСҮРЭН

НОМЫН НЭР: СЭТГЭЛ СУДЛАЛЫН ҮНДЭС