ЭХ-ЭСЭЭ

Post date: Dec 10, 2015 7:5:35 AM

Үнэ: 8000

УБ, 2015

Хуудас: 108

ЗОХИОГЧ: Г.ДАВААЖАРГАЛ, Б.МӨНГӨНЦЭЦЭГНОМЫН НЭР: ЭХ-ЭСЭЭГ.Даваажаргал, Б.Мөнгөнцэцэг нарын “Эх-Эсээ” ном 2015 онд хэвлэгдсэн. Монгол хэл, уран зохиолын багш нар, мэргэжлийн ангийн оюутнууд, эх хэлний боловсролоо дээшлүүлэхийг хүссэн хэн бүхэнд зориулсан уг ном нь “Эхийг уншиж ойлгох нь”, “Эхийг задлан тайлбарлах нь”, “Эхийг зохион найруулах нь”, “Эсээ” гэсэн дөрвөн үндсэн бүлэгтэй.