Reading and Speaking

Post date: Dec 10, 2015 6:36:28 AM

Үнэ: 4000

УБ, 2012

Хуудас: 108

ЗОХИОГЧ: М.БАЗАРРАГЧАА, Г.ДАВААЖАРГАЛ, С.НОРЖИНЛХАМ, ДУ.ОЮУН, Б.МӨНГӨНЦЭЦЭГНОМЫН НЭР: МОНГОЛ ХЭЛНИЙ СОРИЛГОМ.Базаррагчаа, Г.Даваажаргал, С.Норжинлхам, Ду.Оюун, Б.Мөнгөнцэцэг нарын “Монгол хэлний сорилго” ном анх 2012 онд хэвлэгдсэн. Монгол хэлний Ерөнхий шалгалтад бэлтгэж буй суралцагсдад зориулсан тус ном нь 6-12-р ангийн монгол хэл, уран зохиол, монгол бичгийн хичээлийн хөтөлбөрийн агуулгыг хамарсан болно.