Бийрийн бичлэгийн сургалт зохион байгууллаа

Post date: Mar 21, 2016 5:17:36 AM

Багш Г.Даваажаргал 2016.03.18-20-ний хооронд Булган аймгийн багш нарт "Бийрийн бичлэг"-ийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.