“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН “ЭРДМИЙН ӨДӨР”-ИЙН УДИРДАМЖ

Post date: Nov 09, 2020 3:14:18 PM

НЭГ. ЗОРИЛГО

Багш мэргэжлийн онцлог, үнэ цэнийг таниулах, суралцаж буй мэргэжил, сурах арга барилын талаар илүү дэлгэрэнгүй ойлголттой болох, сургууль-төгсгөгчдийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд оршино.

ХОЁР. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

“Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн бүх багш, оюутан, төгсгөгчдийн төлөөлөл

ГУРАВ. ЯРИЛЦАХ СЭДЭВ

· Багш мэргэжил, нийгмийн шаардлага

· Мэргэшлийн онцлог, сурах арга барил

ДӨРӨВ. ХУГАЦАА

“Эрдмийн өдөр”-ийг 2020 оны 11 сарын 14-ны 10.00-17.00 цагт “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургууль дээр зохион байгуулна.

ТАВ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Ярилцах сэдвийн хүрээнд багш, төгсгөгчид оюутнуудтай ярилцлага хийж тэдний сонирхсон асуултад хариулах нээлттэй ярилцлага өрнүүлж санал солилцоно. Нэг хүний ярих хугацаа 30 минут байна.

Үйл ажиллагаатай холбоотой асууж лавлах зүйл гарвал 70111994, 99075739 утсаар холбогдоно уу!

Хаяг: УБ. БГД.17-р хороо, Амарсанаагийн гудамж-7 (баруун дөрвөн зам).

Зохион байгуулагч: “ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН

СУРГАЛТЫН АЛБА

“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН

ТӨГСГӨГЧДИЙН ХОЛБОО