"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ ТӨГСГӨГЧДӨД ЗОРИУЛСАН МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ-2021

Post date: May 07, 2021 4:3:23 PM

“Хүн болох багаасаа, Хүлэг болох унаганаасаа” гэдэг сайхан үгээр эрхэм төгсгөгчдөдөө зориулсан ээлжит сургалтаа хүргэж байна.

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургуулийн “СӨБ”-ын дидактикийн багш, магистр Д.Ганцэцэг

· “Хүүхдийн хөгжлийн хувийн хавтас” сэдвээр нийт төгсгөгч нартаа зориулсан сургалтаа амжилттай зохион байгууллаа.

Д.Ганцэцэг багшдаа нийт төгсгөгчдийнхөө өмнөөс цаашдын эрдмийн ажилд их амжилтыг хүсэн ерөөе.