“Дээлтэй монгол” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Post date: Dec 01, 2016 4:54:5 AM

Монгол улс тунхагласны 92 жилйин ойг тохиолдуулан жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг “Дээлтэй монгол” өдөрлөгийг зохион байгууллаа.

Багш нар

Б.Түвшинжаргал багштай Сургуулийн өмнөх насны боловсролын 4-р ангийн хамт олон

С.Ролмаа багштай Монгол- Англи хэлий багшийн 4-р ангийн хамт олон

Н.Ганцэцэг багштай Сургуулийн өмнөх насны боловсрол 1-р ангийн хамт олон

Ц.Ганцэцэг багштай Бага ангийн багшийн 1-р ангийн хамт олон

П.Булган багштай Бага ангийн багшийн 2-р ангийн хамт олон