Лекцэнд суув.

Post date: Dec 10, 2015 8:13:7 AM

Манай Хэл бичгийн гуравдугаар ангийн оюутнууд хичээлийн бус цагаар сургалт, семинар, лекцэнд хамрагдаж, юм сонсож, нүд тайлж, мэдлэгээ тэлдэг билээ. Энэ удаа бид "Антоон Мостэарт" төвөөс зохиосон Монгол улсын Боловсролын их сургуулийн Монгол судлалын сургуулийн захирал, доктор, профессор Ц.Өнөрбаян багшийн "Монгол хэлэнд туссан хийсвэр ертөнцийн дүр зураг" сэдэвт лекцэнд сууж, шинэ судалгааг сонирхлоо.