МАТЕМАТИК МЭДЭЭЛЭЛЗҮЙН БАГШ МЭРГЭЖЛИЙН "МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧЛАХ" 7 ХОНОГ

Post date: Dec 16, 2015 3:58:53 AM

Математик мэдээлэл зүйн багш, багш мэргэжилийг сурталчилах 7 хоног нь 2015 оны 12.7-11ны

өдрүүдэд тус сургууль дээр зохион байгуулагдлаа. Ажлыг зохион байгуулахад ММЗ-4, ММЗ-3

ангийн оюутнууд тус бүр идэвхтэй оролцлоо. Тус үйл ажиллагааны үеэр дараах ажлуудыг зохион

байгуулж амжилттай явагдаж өндөрлөлөө. Дэлгэрэнгүй үзэх бол энд дарна уу?