Музей хичээл

Post date: Oct 25, 2017 8:3:37 AM

"Гурван-Эрдэнэ"-БДС-ийн I курсийн оюутнууд "Монголын түүх, соёл" хичээлийн хүрээнд төрийн ёслол, хүндэтгэлийн музей үзэж, төр ёсны түүх уламжлалын мэдлэгээ баяжуулав.