“Нээлттэй семинар” амжилттай болж өндөрлөлөө

Post date: Jan 10, 2016 9:5:12 AM

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн багш нарын “Нээлттэй семинар” 2016.01.09-нд амжилттай болж өндөрлөлөө. Нийт 17 багш өөрийн заадаг хичээл, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын сэдвийн дагуу гүйцэтгэж байгаа судалгаа, туршилт, түүний үр дүнд хийсэн ажлын тайлан, зөвлөмжөө хүргэв. Энэ удаагийн хурлын хэлэлцүүлгээс харахад багш нар сургалтын явцад тохиолддог бэрхшээлүүд,

түүнийг даван гарах арга замыг тодорхойлж, оюутны бие даасан бүтээлч

ажиллагааг голлож хичээлээ удирдаж байгаа нь онцлог байлаа.

Багш нарынхаа сургалт, эрдэм судлалын ажилд нь өндөр амжилт хүсье!

Эрдмийн зөвлөл

2016.01.09