“ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ” клубын нээлт болов.

Post date: Oct 07, 2015 8:20:56 AM

“ОЮУТНЫ ХӨГЖИЛ” клубын нээлт 2015.10.05- нд болов. Уг клубын зорилго нь оюутны өөрийгөө нээж хөгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх, сургуулийнхаа оюутнуудын авъяасыг сурвалжлах, сурталчилах, оюутан-багшийн бие хүний төлөвшилд нөлөө үзүүлэхэд чиглэх ажээ. Клубыг үйл ажиллагаа оюутны санаа санаачлагад тулгуурлан явагдана.

Нээлтийн үеэр клубын үйл ажиллагааны зорилго, ерөнхий төлөвлөгөөг танилцуулж, “Өөрийгөө өөрчлөх 5 алхам” сэдэвт сэтгэл зүйн хичээл зохион байгууллаа.

Нээлтийн ажиллагааны үеэр оюутнууд хөгжих хэрэгцээ шаардлага

зайлшгүй байгаа талаар санал бодлоо солилцов.