Семинарт оролцлоо.

Post date: Oct 12, 2015 3:56:28 AM

2015.10.8,9-ны өдөр БСШУЯ-наас зохион байгуулсан "Дээд боловсролын салбарын үйл ажиллагаанд ахисан төвшнөөр Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх онол арга зүй" сэдэвт 2 өдрийн сургалт, семинарт багш Буянтогтох, Өнөрчимэг нар оролцлоо. Тус семинарт:

  • МУИС-ын багш Доктор /Ph D/ Д.Чимгээ

  • МУБИС-ын багш Доктор Ц.Баярмаа

  • Дотоод аудитын төслийн багийн зөвлөх Эндо Хироши

  • Дотоод аудитын төслийн багийн зөвлөх Батбаяр нар Хяналт үнэлгээ шинжилгээг боловсронгуй болгох талаар илтгэл тавилаа.