СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧЛАХ 7 ХОНОГ

Post date: Nov 27, 2015 5:3:28 AM

2015.11.9-13 ны өдрүүдэд Багш, Сургуулийн өмнөх боловсрол мэргэжил сурталчлах 7 хоног амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Ажлыг зохион байгуулахад Багш Сургуулийн өмнөх боловсролын 2 дугаар анги, 3 дугаар анги, 4-р ангиуд тус бүр идэвхтэй оролцлоо.

Тус 7 хоногийн үйл ажиллагааны талаар дэлгэрэнгүй үзэх бол энд дарна уу?