“Бие бялдар хөгжүүлэх аргазүй” хичээлийн тайлан

Post date: May 17, 2016 8:33:38 AM

2016 оны 5 дугаар сарын 10 нд Гурван-Эрдэнэ Багшийн Дээд Сургуулийн Бага ангийн багшийн 3-р курсын оюутнууд Сургуулийн өмнөх насны боловсролын багшийн ангийн 2-р курсын оюутнууд “Биеийн тамир дидактик” “Бие бялдар хөгжүүлэх аргазүй” хичээл дээр үзсэн, сурсан, мэдсэн зүйлээ тайлагналаа.