Оюутны зөвлөл

Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн оюутны зөвлөлийн товч танилцуулга

“Гурван - Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн оюутны зөвлөл нь оюутан залуусынхаа эрх ашгийн төлөө 2000 онд оюутны зөвлөл нэртэй байгуулагдаж өнөөдрийг хүртэл үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж ирсэн.

Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилго:

Эв нэгдлийг нь эрхэмлэн

Эрх ашгийг нь хамгаалж

Сурч боловсрохыг нь дэмжин

Тэднийг хөгжүүлэхэд оршино.

Оюутны уриа:

Эрдмийн жолоог “Гурван - Эрдэнэ” – ээс

Ирээдүйн жолоог эрдэм боловсролоос.....

Оюутны зөвлөлийн хамт олны уриа:

Шимтэн суралцаж

Шилдгийг эрэлхийлж

Шинэчлэн оролцож

Шинийг мэдээллэнэ.

Оюутны зөвлөл нь дараах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцон, хамтран ажилладаг. Үүнд:

· Оюутны нийтийн тээврийн цахим картны захиалга

· Урлаг, спортын уралдаан тэмцээн

· Эрдэм шинжилгээний хурал

· МОХ – ны үйл ажиллагаа, мэдээ мэдээллийг оюутнуудад хүргэх

· Сургалтын албаны үйл ажиллагааг оюутнуудад дамжуулах гэх мэт.

Оюутны зөвлөлийн бүрэлдэхүүн:

Гурван-Эрдэнэ багшийн дээд сургуулийн оюутны зөвлөлийн тэргүүн:

Б.Даваажав ТНС-3-р ангийн оюутан.

Оюутны зөвлөлийн дэд дарга: М. Энхжаргал

Оюутны зөвлөлийн нарийн бичиг:Б. Мөнхзул БАБ 1-р ангийн оюутан.

Оюутны зөвлөлийн гишүүн:

Н.Бүдгэрэл БАБ 1-р ангийн оюутан.

Оюутны зөвлөлийн гишүүн: н.Мөнгөнцэцэг БАБ 1-р ангийн оюутан.

Оюутны зөвлөл хариуцсан багш: П.Булган

Батлав................... ГЭБДС-ийн захирал Ч.Жачин

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуулийн “Оюутны зөвлөл”-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилд хийх ажлын төлөвлөгөө