Тэтгэлэгт хөтөлбөр

ОЮУТАНД ҮЗҮҮЛЭХ ТЭТГЭЛЭГ, ХӨНГӨЛӨЛТ ТЭТГЭЛЭГ

  • Монгол Улсын Засгийн Газрын 19-р тогтоолын 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.8-р заалтын дагуу оюутныг тэтгэлэгт хамруулна.

  • Амжилттай суралцаж байгаа оюутан захирлын нэрэмжит болон хамтран ажилладаг байгууллагуудын тэтгэлэгт хамрагдах боломжтой

ХӨНГӨЛӨЛТ

  • Улсын чанартай олимпиадад, улсын чанартай уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон сурагчийг тухайн мэргэжлийн чиглэлээр нь шалгалтгүй шууд элсүүлнэ.

  • Улс болон аймаг орон нутагт зохиогдсон яруу найргийн наадамд шагналт байр эзэлсэн сурагчийг монгол хэл, уран зохиолын ангид шалгалтгүй шууд элсүүлнэ.

  • 2 болон түүнээс дээш улирал дараалан онц суралцаж, эрдэм шинжилгээ, удирдан зохион байгуулах ажлын амжилт гаргасан оюутны сургалтын жилийн төлбөрийг 50 хүртэл хувиар хөнгөлнө.

  • “Оюутны гарын авлага” номыг үнэ төлбөргүй олгоно.

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуулийн оюутанд Д.Нацагдоржийн болон МЗЭ-ийн шагналт, утга зохиолын

шинжээч, доктор, профессор Цэрэндоржийн Мөнхийн нэрэмжит цалин олгох журам

Захирлын 2009 оны 03 дугаар сарын 16 өдрийн

09 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1 Д.Нацагдоржийн болон МЗЭ-ийн шагналт, утга зохиолын шинжээч, доктор, профессор Цэрэндоржийн Мөнхийн нэрэмжит цалинг тус сургуулийн 3 дугаар ангийн сурлага, хүмүүжил, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд амжилт гаргасан 1 оюутанд жил бүр олгоно.

1.2 Ц.Мөнхийн нэрэмжит “Уншигчдын бага хурал”-ын үеэр нэрэмжит цаоин олгох оюутныг тодруулан цалинг олгоно.

Хоёр. Нэрэмжит цалин, түүний зарцуулалт

2.1 Д.Нацагдоржийн болон МЗЭ-ийн шагналт, утга зохиолын шинжээч, доктор, профессор Цэрэндоржийн Мөнхийн нэрэмжит цалин нь “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулиас гаргасан хөрөнгө, бусад эх үүсвэрээс бүрдэнэ.

2.2. Ц.Мөнхийн нэрэмжит цалинг оюутанд 8 сарын хугацаанд сар бүр олгох бөгөөд хэмжээг жил бүрийн 5 дугаар сард захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж тогтооно.

Гурав. Ц.Мөнхийн нэрэмжит цалинд оюутан шалгаруулах болзол, цалин олгох

3.1. Уг цалинг олгуулах тухай саналаа анги удирдсан багш нар сургуулийн захиргаанд ирүүлнэ.

3.2. Цалин олгуулах тодорхойлолтыг “Уншигчдын бага хурал” болохоос 1 сарын өмнө хүлээн авна.

3.3. Цалин авахаар тодорхойлогдох оюутан нь 5 улирал дараалан “A”, ”В” үнэлгээтэй суралцаж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх чадвартай, эрдэм шинжилгээний хурлуудад илтгэл хэлэлцүүлж, тодорхой амжилт гаргасан, сурлага хүмүүждийн доголдолгүй байвал зохино.

3.4. Цалин олгуулахаар тодорхойлсон оюутны материалыг “Гурван-Эрдэнэ” багшийн дээд сургуулийн захиргааны зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

3.5. Цалин олгогдох оюутанд батламж бичиг олгоно.

СУРГАЛТЫН ТӨРИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ГАДААДАД

МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРТ СУРАЛЦУУЛНА

"Сургалтын төрийн сангийн санхүүжилтээр гадаадад магистрантур, докторантурт суралцах хүмүүсийг шалгаруулах журам"-ын дагуу гадаадын нэр хүндтэй их сургуулийн магистрантур, докторантурт инженер технологи, байгалийн шинжлэх ухаан, анагаах ухаан, эдийн засаг, хууль эрхзүй, соёл урлаг, боловсролын чиглэлээр суралцах иргэдийг шалгаруулж, Сургалтын төрийн сангийн зээлээр суралцуулна. Шалгаруулалтад зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу бакалавр (магистрантур суралцахыг хүсэгчид), магистр (докторантурт суралцахыг хүсэгчид)-аас доошгүй боловсролын зэрэгтэй, дипломын сурлагын голч дүн нь 3,25 ба түүнээс дээш, судалгаа шинжилгээний ажлын туршлагатай, тухайн сургуулийн гадаад хэлний шаардлагыг бүрэн хангасан, гадаад улсын нэр хүндтэй шилдэг их сургуулийн магистрантур, докторантурын үндсэн сургалтад дээр дурдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу шууд суралцахаар элссэн, сургуулийн албан ёсны урилгатай хүмүүс /цаашид "шалгуулагч" гэнэ/-ийг оруулна. Энэ санхүүжилтэд хамрагдах гадаадын шилдэг их сургуулиудын нэрсийг дараах хаягаар орж харна уу:

World University Rankings - http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking/range/001-200

QS World University Rankings - http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings

Academic ranking of world universities - http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html

А.Бүртгэл

Уралдаант шалгалтад оролцох хүсэлтэй иргэдийг 2015 оны 1 дүгээр сарын 21, 22-ны өдрүүдийн 9:00-16:00 цагийн хооронд МУИС-ийн дөрөвдүгээр байрны 201 дүгээр өрөөнд бүртгэнэ. Бүртгэлд дараах баримт бичгийг авчирна. Үүнд:

1. Өргөдөл-Маягт (татаж авах (24.88 KB) );

2. Олон улсын нэр хүндтэй их сургуулийн магистрантур, докторантурын үндсэн сургалтад зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу шууд суралцахаар элсүүлсэн тухай сургуулиас ирүүлсэн албан захидал, урилганы эх хувийг хуулбарын хамт (эх хувь бүртгүүлэгчид үлдэнэ)

3. Судалгааны ажлын товч танилцуулга (2000-аас илүүгүй үгэнд багтаан бичсэн байх

бөгөөд судалгаа хийж буй чиглэл, эзэмшсэн аргазүй, хүрсэн гол үр дүнгээ илэрхийлсэн байна);

4. Докторантурт суралцах хүмүүс эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт

(сурталчилгааны чанартай бүтээл хамаарахгүй);

5. Тодорхойлолт (Ажиллаж байсан болон цаашид суралцах бэлтгэл, туршлага, зан төлөвийн онцлогийг тодорхойлсон судалгаа шинжилгээний ажлын удирдагч, эрдэмтэн эсвэл ажиллаж байсан газрын тодорхойлолтыг битүүмжлэн ирүүлнэ. Тодорхойлолт өгсөн хүний хаяг, утас тодорхой байх шаардлагатай);

6. Бакалавр, магистрийн диплом, дүнгийн жагсаалтын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

7. Шалгалтын хураамж 35000 төгрөг. Материал дутуу, шаардлага хангахгүй иргэнийг бүртгэхгүй. Бүртгэлд ирүүлсэн баримт бичгийг буцаан олгохгүй.

Б.Шалгаруулалт

Их сургууль, эрдэм шинжилгээний болон мэргэжлийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн шалгалтын комисс нь шалгаруулалтыг ярилцлага хийх, судалгааны ажлын танилцуулга хамгаалуулах хэлбэрээр зохион байгуулна. Шалгаруулалтын агуулга нь шалгуулагчийн өндөр хөгжилтэй орны их сургуулийн магистрантур, докторантурын үндсэн сургалтанд шууд суралцах бэлтгэл хэрхэн хангагдсан, мэргэжлийн ерөнхий мэдлэгийн болон судалгааны ажлын түвшин, нийтлүүлсэн бүтээл, судалгааны ажлын онолын болон практик ач холбогдолын талаар үнэлгээ өгөхөд оршино.

Шалгаруулалтыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд зохион байгуулах бөгөөд ярилцлагын хуваарийг бүртгэлийн үеэр мэдэгдэнэ.

Иргэний үнэмлэхгүй иргэнийг ярилцлагад оруулахгүй. Шалгаруулалтын дүнг 2015 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 18.00 цагт мэдэгдэнэ. Шалгаруулалтад 60-аас дээш оноо авсан оролцогчдыг мэргэжлийн чиглэлээр онооны дарааллаар шалгаруулна.

Шалгуулагчдын оноо тэнцвэл бакалавр, магистр /докторын сургалтад хамрагдах хүсэлтэй шалгуулагчдад хамаарна/-ын дипломын голч дүн, эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо, чанарыг харгалзана. Шалгалтад тэнцсэн иргэнийг суралцуулах тухай шийдвэрийг Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд гаргана. Гадаадад суралцагч нь Сургалтын төрийн сантай гэрээ байгуулах ба гэрээнд талуудын харилцан хүлээх эрх, үүргийг тодорхой тусгана.

ГАДААДЫН ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД

Google Document