Мэргэжил сурталчилах

Монгол хэл-уран зохиол "Мэргэжил сурталчлах" аян

Хэл бичгийн оюутнууд номын санчидтай хамтран Хэл бичгийн холбогдолтой номыг таниулах, сурталчлах өдөрлөг зохиолоо. Өдөрлөгийн хүрээнд Багш нарын бүтээлийг таниулахаас гадна сургалтанд хэрэглэж болох ном, гарын авлагыг дэлгэн танилцуулсан. Мөн Монгол бичгийн бийрийн бичлэгийг оюутнуудад таниулан, бичүүлж, сонирхуулсан юм.