Монгол хэл-уран зохиол "Мэргэжил сурталчлах" аян

Post date: Nov 27, 2015 6:31:56 AM

Хэл бичгийн дөрөвдүгээр ангийн оюутнууд "Мэргэжил сурталчлах" аяны хүрээнд нэгдүгээр ангийн дүү нартаа Монгол хэлний зөв бичгийн дүрэм болоод утга найруулгын талаар зөвлөгөө өгсөн хичээлийг зохиолоо. Энэ хичээлийн зорилго зөв алдаагүй бичдэг, сайхан найруулдаг, өөрийгөө илэрхийлдэг багшийг бий болгох зорилготой билээ.