Мэргэжлийн онцлог

БАГШ, МОНГОЛ ХЭЛ-УРАН ЗОХИОЛЫН БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖЛИЙН ОНЦЛОГ

  • Монгол хэл уран зохиолын багш /бакалавр/ нь төр, олон нийт, засаг захиргаа, аж ахуй, сонин хэвлэлийн газруудад эрдэм шинжилгээ, утга зохиолын ажил, ерөний боловсролын болон мэргэжлийн сургуульд багшлах болон судалгааны ажил эрхлэхээр бэлтгэгдэнэ.

  • Орчин цагийн монгол хэлний утга, бүтэц, хувиргал, соёлын айн ойлголтыг бүрэн эзэмшиж, мэдлэгээ бүтээлчээр хэрэглэх чадвартай, сургалтын технологийн шинэчлэл, аргазүйг тусган хэрэгжүүлэх чадвар дадал бүхий мэргэжилтэй болж төлөвшинө.

Монголын болон дэлхийн улс түмнүүдийн өвөрмөц сэтгэлгээний далд чанарыг аман зохиол ба бичгийн зохиолтой таниллцах замаар задлан шинжилж, өөрийн гэсэн үнэлэлт, ойлголтоо судалгаа шинжилгээний арга барил эзэмшсэний үндсэн дээр нэгтгэн дүгнэж, бүтээлийн сан бүрдүүлснээр, бүтээлч ажил хийх чадвартай мэргэжилтэн болно.