Мэргэжлийн онцлог

БАГШ, БАГА АНГИЙН БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖЛИЙН ОНЦЛОГ

    • Бага сургуулийн багш /бакалавр/ нь ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн бага ангид багшлах, бүх шатны сургуульд монгол хэлний хичээл заах, судалгаа шинжилгээний болон удирдах ажил эрхлэхээр бэлтгэгдэнэ.

    • Орчин үеийн монгол хэлний бүх түвшний /авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, үгийн сан судлал, утгазүй, эх бичиг судлал, найруулга зүй/ онолын мэдлэгтэй мэргэжилтэн болно.

    • Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн сургалтын онцлог, суралцагчдын сэтгэцийн хөгжлийн онцлог, зүй тогтлын талаар мэдлэгтэй болно.

    • Шавь нарынхаа мэдлэг чадвар, хүмүүжлийн түвшинд судалгаа хийж цаашид хөгжүлэх арга барилыг боловсруулах чадвартай болно.

    • Багшийн орчин үеийн нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн өөрийгөө хөгжүүлэх бололцоо нөхцөлийг бүрдүүлнэ.