Мэргэжил сурталчилах

БАГШ, ГАДААД ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧИЛАХ

Англи хэлний багшийн мэргэжил сурталчлах 7 хоногийн ажлын хүрээнд оюутнуудын англи хэлний болон танин мэдэхүйн мэдлэгийг бататгах зорилгоор 2015.11.16-20 өдрүүдэд ‘’Spelling bee’’, ‘’Great Britain’’ сэдэвт ханын сонины уралдаан, танин мэдэхүйн ‘’АХА ‘’тэмцээн (орон судлалын сэдвээр), алдартай хүмүүсийн хэлсэн үгсийг (афоризм )англи хэлээр бичиж таниулах, англи хэлний хичээнгүй бичгийн уралдаан зэрэг ажлуудыг зохион байгуулж оюутнууд идэвхтэй оролцлоо.

‘’Great Britain’’ сэдэвт ханын сонины уралдааны 1 байр МАХ 4 анги

‘’Great Britain’’сэдэвт ханын сонины уралдааны 2 байр МАХ 3 анги

Англи хэлний хичээнгүй бичгийн уралдааны 1 байр З.Ундрахбаяр МАХ 3

‘’Spelling bee’’ тэмцээний 1 байр Б.Амаржаргал

1-р анги

Танин мэдэхүйн ‘’АХА ‘’тэмцээний 1 байр Д.Нацагдорж БАБ 3А

Англи хэлний хичээнгүй бичгийн уралдааны 2 байр Б.Шинэцэцэг МАХ 4