Мэргэжлийн онцлог

БАГШ, ГАДААД ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛ МЭРГЭЖЛИЙН ОНЦЛОГ

    • Англи хэлний багш мэргэжлээр суралцах оюутнууд нь англи хэлний авиазүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, найруулга зүй, эх судлал, зэрэгцүүлсэн эх судлал, зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл, орчуулгын онол дадлага, сэтгэл судлал, сурган хүмүүжүүлэх зүй, англи монгол хэл заах аргаүзүй зэрэг хичээлийг бүрэн эзэмшинэ.

    • Англи хэлний хичээлийг интернэт интерактив программ ашиглан явуулахын зэрэгцээ Америк багшаар ярианы хичээл заалгах болно.

III ангидаа багшлах дадлага хийхийн зэрэгцээ IV ангидаа хөдөө орон нутагт дадлага хийж ажлын байраа сургууль төгсөхөөсөө өмнө сонгох боломжтой.