Мэргэжил сурталчилах

Математик мэдээлэл зүйн багш, багш мэргэжлийг сурталчлах 7 хоног

Математик мэдээлэл зүйн багш, багш мэргэжилийг сурталчилах 7 хоног нь 2015 оны 12.7- 11ны өдрүүдэд тус сургууль дээр зохион байгуулагдлаа.

Ажлыг зохион байгуулахад ММЗ-4, ММЗ-3 ангийн оюутнууд тус бүр идэвхтэй оролцлоо. Тус үйл ажиллагааны үеэр дараах ажлуудыг зохион байгуулж амжилттай явагдаж өндөрлөлөө.