Үзэсгэлэн гаргав

Post date: Dec 16, 2015 3:55:13 AM

ММЗ ангийн оюутнууд өөрсдийн хийсэн зүйлээрээ үзэсгэлэн гаргаж, эвлүүлж бодож чадсан оюутанд

тоглоомоо бэлэглэсэн. Мөн үзэсгэлэнгийн үеэр сургалтын цахим хэрэглэгдэхүүнүүдийг оюутнуудад үзүүлж

сонирхуулав.

Мэргэжил сурталчилах 7 хоногийн хүрээнд Шатартай бодлого аян явуулсан ба энэхүү үйл ажиллагаа нь 4 хоногийн

хугацаатай явагдаж оюутнууд идэвхтэй оролцлоо.Тус тэмцээнд ТНС-ын ангийн оюутан Даваажав бүх бодлогыг

зөв бодож ялагч болсон.

10 хуруугаараа хэн хурдан бичиж чадах вэ? тэмцээнд МОХУЗ-ын ангийн 3-р курсын оюутан Ж.Доржнямбуу түрүүлсэн.