СӨБ 2-р анги

Post date: Nov 24, 2015 1:55:47 PM

“Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургуулийн оюутнуудын

дунд зохион явуулах “Хөгжилтэй агшин” тэмцээний удирдамж

Зорилго: Сургуулийн өмнөх боловсролын багш мэргэжлийг сурталчлах, мэргэжлийн онцлогийг таниулах

Агуулга: Хөгжим сонсонгоо хүүхдийн дууны шүлэг бичнэ. Ямар дууны шүлэг бичихээ сугална.

Хамрах хүрээ: 1-4 курсийн оюутнууд нэг ангиас 1 хүүхэд

Жич: Тэмцээн 2 шаттай.

1-р шат: Хөгжим сонсож, хүүхдийн дууны үг бичнэ.

2-р шат: Хөгжим сонсонгоо, бичсэн дууныхаа үгийг аятай болгож, дуулна.

Шалгаруулах журам:

  • Хүүхдийн дууныхаа шүлгийг алдаагүй бичсэн байна.

  • Хүүхдийн дууныхаа шүлгийг 2 бадаг бичиж байж дараагийн шатанд оролцох боломжтой.

Хугацаа:11 сарын 9-нд 13 цагт

Шагнал:

  • 1-р байр Өргөмжлөл, дурсгалын зүйл

  • 2-байр Өргөмжлөл, дурсгалын зүйл

    • 3-р байр Өргөмжлөл, дурсгалын зүйл

Хэл бичгийн ухааны тэнхим