СӨБ 3-р анги

Post date: Nov 27, 2015 3:16:26 AM

Сургуулын өмнөх боловсролын 3-р ангийн оюутнууд өглөө бүр угтах үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.