“4 бэрх” аз сорих уралдаан

Post date: Nov 27, 2015 3:28:55 AM

Батлав: АУБ........................Б.Түвшинжаргал

“4 бэрх” аз сорих уралдааны удирдамж

Зорилго:

· Ардын тоглоом наадмаараа тоглох өв уламжлалаа дээдлэх үзлийг дэмжих

· Оюутнуудын оролцоог нэмэгдүүлэх

Хамрах хүрээ:ГЭБДС-ийн багш, оюутнууд

Хэзээ: 2015.11.11 өдөр 13.30

Хаана: Багш, Сургуулийн өмнөх боловсролын мэргэжлийн кабинет 210

Шалгаруулах журам:

1-р үе:

· Оролцохыг хүссэн багш, оюутан нар 3 удаа “4 бэрх” хаях ба 1 удаа буулгасан нь цааш тоглоомыг үргэлжлүүлж буулгаж чадаагүй нь хасагдана.

2-р үе:

· 1-р үеэс шалгарсан оролцогч нар дахин “4 бэрх” 3 удаа хаяж түрүүлж буулгасан 5 оролцогч цааш тоглоно.

3-р үе:

· Шалгарсан 5 оролцогч ээлжлэн “4 бэрх” хаях ба хэн түрүүлж

“4 бэрх” буулгасан нь азтан болно.

Азтанаар тодорсон 3 оролцогчийг дурсгалын зүйл дурсамжаар мялаана.

Зохион байгуулах комисс

Багш, сургуулийн өмнөх боловсрол мэргэжлийн 3а анги

Тэмцээний үеэр