Бакалавр

БАКАЛАВРЫН ТҮВШНИЙ СУРГАЛТ

Суралцах хугацаа: 4 жил

Элсэгчдийн боловсролын түвшин: Бүрэн дунд

Сургалтын хэлбэр: Өдөр

ЭЛСЭГЧДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА:

· Тус сургуульд элсэгч нь бүрэн дундаас доошгүй боловсрол эзэмшсэн байна.

· Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр элсэхэд шаардлагатай Элсэлтийн ерөнхий шалгалт /Хичээл 1, хичээл 2/ өгсөн байна.

· Тухайн мэргэжлийн чиглэлээр өгсөн ЕШ-ийн босго оноо нь 440 ба түүнээс дээш байна.

ЭЛСЭГЧДИЙН БҮРТГЭЛ, БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ, ХУГАЦАА:

“Гурван-Эрдэнэ” БДС-д элсэхийг хүсэгчдийг 2022 оны 6-р сарын 14-өөс 8-р сарын 30-ны өдөр хүртэл бүртгэж, тэнцсэн хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтыг “Гурван-Эрдэнэ” БДС-ийн вэб сайтад /www.3erdene.edu.mn/ тавьж нийтэд мэдээлнэ. Бүртгэлийг цахимаар болон өөрийн сургуулийн байранд явуулна.

Цахим бүртгэл: дараах линкээр орж бүртгүүлнэ үү.

ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ


Бүртгэлийн хураамж 10000 төгрөгийг / Хаан банк, Ж.Нарангэрэл, 5301457095 тоот данс, гүйлгээний утга дээр овог нэр, утасны дугаар, анги

бичнэ үү/ дансанд шилжүүлээрэй.

Элсэгчид бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгүүдийг бүрдүүлнэ.

· Иргэний үнэмлэх /хуулбар/

· Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх, түүнтэй адилтгах баримт бичиг

· Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж

· Сурагчийн хувийн хэрэг

· Цээж зураг 2 ш /тухайн оны/