Магистр

СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨР:

  • Боловсрол судлал

  • Монгол хэл-Уран зохиолын боловсрол

Магистрт элсэгчдийг 7 сарын 02-оос 10 сарын 1 хүртэл цахимаар болон сургуулийн хөтөлбөрийн

албанд бүртгэх бөгөөд элсэгчийн дипломын голч 2,8 түүнээс дээш үнэлгээтэй байна.

Бүртгүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлж ирнэ.

1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

2. Бакалаврын дипломын хуулбар /нотариатаар баталгаажуулсан/

3. Төрийн албан хаагчийн анкет

4. Ажлын газрын тодорхойлолт

5. 1 хувь цээж зураг /тухайн оны/

6. Бүртгэлийн хураамж

МАГИСТРЫН СУРГАЛТ

Элсэлт

Бакалавр